прелом кука

Десети јубиларни пут геронтолози и геријатри,  социјални радници као и сви они који су својим радом и деловањем окренути ка старијој популацији окупили су се у Сава центру у Београду 18. и 19. маја 2018.године.

Велики број уводних предавања реномираних стручњака из целог света  првог дана одржавања Конгреса, показао је да је Србија земља која са својом оријентисаности ка растућој  генерацији  старијих има шта  да покаже и да интеркативно размени искуства о све важнијој  теми - старење популације и људских права.

старење и људска права

Експерти из земаља ЕУ, Популационог фонда УН, Белорусије, Руске федерације , владиног и невладиног сектора  дали су свој допринос успеху овог значајног конгреса.

Руководилац Канцеларије за здравље старих, саветник за здравље старих у Градском заводу за јавно здравље, Београд , др Ирена Џелетовић Милошевић, презентовала је као уводно предавање по позиву рад Канцеларије за здравље старих-јавноздравствени одговор на изазове старења у коме је представила првих десет година рада на унапређењу здравља старијих и елиминацији неравноправности старијих у систему здравствене заштите, остваривањем  основних људских права, права на живот и права на здравље.

старење и људска права

На маргинама Конгреса остварени су многи контакти са великом заједницом стручњака, без обзира на националност, који желе да своју енергију, знање и примере добре праксе објединимо кроз будуће заједничко конкурисање за пројекте разних фондова.


До следећег Конгреса надамо се и чинимо све да старији уживају у свом активном и продуктивном  старењу уз помоћ стручњака и целог друштва који дају свој допринос томе.