nagrada

 

10.10.2022.године, добијањем значајног признања у Европској комисији у Бриселу,наставили смо да будемо у европском друштву (66 европских градова имају статус референтне локације),као једина земља која није чланица ЕУ, која брине о својим старијим грађанима и поред максималног ангажовања свих наших ресурса у борби против COVID-19 пандемије.

Европско иноватно партнерство за здраво и активно старење Европске комисије је платформа за комуникацију и информације за све актере који се баве спровођењем активног и здравог старења, базираног на свеобухватном, иновативном и пацијент - центричном приступу.

 

nagrada

 

Канцеларија за здравље старих Градског завода за јавно здравље Београд, од 2008. године доприноси да наши старији суграђани живе активније и здравије. Циљ је да, разменом информација и знања, трансформишемо и иновирамо активности које доприносе здравом и активном старењу у сарадњи са осталим референтним лоакцијама – градовима, разменом позитивних искустава и применом најбољих решења.

Жеља и мисија је да на том путу и даље напредујемо и да чинимо све што нам је доступно да старији сугрђани живе здраво и активно у нашем Београду.