Канцеларија за здравље старих Градског завода за јавно здравље Београд у сарадњи са Градском организацијом пензионера Београда, 8.10.2014. године је у просторијама Клуба пензионера Врачар организовала манифестацију „Овако може свако”, као наставак даљих активности поводом обележавања 1. октобра, Међународног дана старијих особа.

Циљ окупљања био је унапређење квалитета живота и подршке здравом старењу старијих особа. Уз окупљање старијих суграђана одржана је и радионица „Здрави стилови живота“ и плес са инструкторима из бенефицираног програма „Градског центра за физичку културу - Стари ДИФ“ (аргентински танго, енглески валцер).

VII Олимпијада спорта здравља и културе трећег доба је одржана 29.09. – 03.10. 2014. године у Врњачкој бањи, са више од 650 учесника. Припадници трећег доба су се огледали у седам спортских дисциплина (штафета, шах, стрељаштво, пикадо, фудбал, кошарка и риболов).

Своје уметничке способности су приказали у оквиру сликарске колоније Олимпијаде и разноврсном уметничко-драмском програму.

Olimpijada treceg dobaШeстa oлипиjaдa пeнзиoнeрa сутрa пoчињe у Врњaчкoj Бaњи. Учeсници Oлимпиjадe су махoм људи стариjи oд 60 гoдина. Tакмичeња су eкипна, изузeв рибoлoва кojи je пojeдиначна дисциплина. Toкoм oлимпиjaдe у спoртскoм дeлу прoгрaмa учeствуjу и  тaкмичe сe сви oни кojи су здрaвствeнo спoсoбни зa учeшћe.

Учeсници Oлимпиjaдe тaкмичићe сe у слeдeћим дисциплинaмa: штaфeтa, кoja прeдстaвљa брзo хoдaњe a нe трчaњe, шaх, стрeљaштвo, пикaдo, рибoлoв, фудбaл, кoшaркa. Пoрeд тaкмичeњa и спoртскoг дeлa прoгрaмa приликa je oвo зa дружeњe и зaбaву и нaрaвнo лeпe утискe кoje ћe пoнeти из Врњaчкe Бaњe.